Bendrosios žinios apie OL

Kiekvienas išsilavinęs žmogus turi daugybę žinių apie savo sritį ir jas pritaiko praktikoje. Todėl yra labai svarbu įgauti kuo daugiau žinių, o ypač tiksliuose moksluose labai svarbu viska išmanyti, kad nebūtų jokių spragų. Šis testas sudarytas apie orlaivį, kokios savybės jam būdingos, kas ji veikia ir galimus gedimus, visus kitus klausimus rasite prisijungia prie mūsų.

Jūsų rezultatas
0%
0%
100%

Testas

1. Kas sudaro maksimalų orlaivio svorį?
2. Kokia sparno priešsparnių paskirtis?
3. Kokia aukštumos vairų trimerio pagrindinė paskirtis?
4. Kaip suprantamas diferiancialinis eleronų sistemos valdymas?
5. Kokia yra lėktuvo smukos įspėjimo sistemos paskirtis?
6. Kam reikalingi stabilizatoriai?
7. Pagal kokius kriterijus reikėtų rinktis orlaivį?
8. Kur geriausiai laikyti orIaivį/skraidymo įrangą?
9. Kiek laiko reikia džiovinti gelbėjimosi parašiutą?
10. Kokie saulės spinduliai yra pavojingiausi sparnui?
11. Kas yra svarbiausia renkantis šalmą?
12. Kokios jėgos veikia OL konstrukciją?
13. Pagrindinės važiuoklės funkcijos yra:
14. Orlaivio važiuoklė būna:
15. Neįtraukiama važiuoklė dažniausiai naudojama:
16. Spyrinės konstrukcijos važiuoklė sušvelnina tūpimą:
17. OL masės apkrova į žemės plotą didesnė, kai:
18. OL stabdžių sistemos funkcionavimas yra užtikrinamas:
19. Kaip vadinasi nuotolis, kurį pirmyn oru nuslenka oro sraigtas per vieną sūkį?
20. Kokia pagrindinė oro sraigto paskirtis?
21. Oro sraigto menčių íšcentrinis sukamasis momentas verčia mentes suktis:
22. Oro sraigto menčių atsvarai verčia mentes suktis:
23. Ką rodo padangos protektoriaus centrinės dalies padidėjęs susidėvėjimas?
24. Ar galima naudoti lėktuvo stiklų valymui benziną, acetoną, antiapledėjimo skystį:
25. Nuimant orlaivio bateriją, kurį antgalį reikia atjungti pirmiausiai?
26. Kodėl degalų bakai suskirstomi į atskirus skyrius arba juose įrengiamos pertvaros?
27. Kokia yra svarbiausia sąlyga skatinanti mikroorganizmų augimą degaluose?
28. Kur orlaivyje turi būti įmontuotas pagrindinis degalų sistemos filtras?
29. Nuosėdos kure tikrinamos:
30. Jei nupiltame iš bako kuro mėginys yra neskaidrus, jame matosi „debesėlių" susidarymas:
31. Detonacija gali įvykti dėl:
32. Kaip vadinasi įrenginys, kuriuo valdomas į cilindrus patenkančio degalų/oro mišinio santykis (mišinio
33. Kaip vadinasi įrenginys, kuris reguliuoja į cilindrus patenkančio degalų/oro mišinio masę?
34. Kas atsitiktų, jeigu variklio tepalo filtras visiškai užsikimštų?
35. Kokiam tikslui stūmoklinio variklio tepalas gali būti atskiedžiamas benzinu?
36. Kokią informacija gaus lakūnas, jeigu į variklį bus tiekiama nepakankamai tepalo?
37. Pagrindinė tepalo paskirtis yra:
38. Smulkaus valymo tepalo filtras:
39. Kokiu būdu dažniausiai apsaugomas karbiuratorius nuo apledėjimo?
40. Kokiomis oro sąlygomis karbiuratorius labiausiai ledėja?
41. Pastebėtí, kad užšąla karbiuratorius galima:
42. Pastebėjus Žymų tepalo slėgio kritimą:
43. Koks slėgio sistemos agregatas leidžia skysčiui tekėti viena kryptimi, bet neleidžia tekėti priešinga kryptimi?
44. Orlaivio konstrukcijos geiežinės detalės magnetinio kompaso rodomą kursą:
45. Tam, kad būtų išvengta kompaso paklaidų, visi metaliniai ir įmagnetinti daiktai orlaivyje turi būti :
46. Kokiais vienetais matuojama elektros variklio galia?
47. Kokiais vienetais matuojamas induktyvumas?
48. Elektros krūvio nešėjai laidininkuose?
49. Koks slėgis veikia dinaminio slėgio sistemos ímtuvą:
50. Kas yra variometras?
51. Kuriam iš šių prietaisų reikalinga ir statinio ir dinaminio slėgio sistemos?
52. Kaip keičiasi slėgis leidžiantis?
53. Kaip reaguoja variometras?
54. Kuris metodas naudojamas variklio apsukoms matuoti?
55. Su kuo sujungta statinio oro slėgio sistema aukštimatyje?
56. Didėjant aukščiui aneroidinė dėžutė:
57. Aukštimačiu galima išmatuoti
58. Barometrinins aukščio matavimo principas remiasi:
59. Kokio prietaiso pagalba nustatomas posūkyje slydimas?
60. Kai oro temperatūra aukštesnė negu Tarptautinėje standartinėje atmosferoje (ISA), dėl sumažėjusio oro tankio aukštimatis rodo:
61. Ką reiškia užrašas orlaivyje VNE?
62. Ką reiškia skaičius, kuriuo pažymėta OL kokybė?
63. Skirtumas tarp leistinų skrydžio greičių - didžiausio ir mažiausio, vadinamas:
64. Ką reiškia spindulinė raudona linija, nubrėžta ant orlaivio prietaiso skalės?
65. Ką reiškia raudona linija, nubrėžta ant orlaivio prietaiso skalės?
66. Ką reiškia geltonas lankas, nubrėžtas ant orlaivio prietaiso skalės?
67. Kurioje orlaivio vietoje gali atsirasti apledėjimo sąlygos šiltu oru ir kai nėra matomų drėgmės šaltinių?
68. Kokie yra variklio detonavimo požymiai?
69. Kokie požymiai rodo, kad variklyje vyksta savaiminis uždegimas?
70. Kuri orlaivio elektros grandinė paprastai neturi saugiklíų ar grandinės išjungiklių?
71. Kokio santykio degalų/oro mišinį naudodamas stūmoklinis variklis gali išvystyti didžiausią galią?
72. Kokios priemonės naudojamos pakeisti lynų judėjimo kryptį valdymo sistemose?
73. Kokios keturios pagrindinės jėgos veikia skrendantį lėktuvą?
74. Vidaus degimo variklio galia kylant (valdymo sverto padėtis išlieka pastovi) krenta todėl, kad:
75. Keturtakčío variklio darbo ciklai yra:
76. Teisingas išsireiškimas tarp ryšio su vidaus degimo variklio suspaudimo laipsniu ir kuro oktaniniu
77. Ilgalaíkis variklio darbas mažais sūkiais turi neigiamos įtakos:
78. Šiuolaikiniuose karbiuratoríuose degiojo mišinio santykis keičiamas koreguojant:
79. Keisti vidaus degimo varikliui degiojo mišinio santykį kylant reiškia..:
80. Tos pačios markės alyvos klampumas priklausys nuo:
81. Fiksuoto žingsnio sraigto didžiausias efektyvumas dažniausiai parenkamas:
82. Pernelyg riebų kuro mišinį parodo:
83. Kai akumuliatorių baterijos visiškai išsikrovę, atsiranda tendencija:
84. Akumuliatoriaus baterijų talpumas reiškiamas terminu:
85. Didinant tikrąjį skridimo greitį ir palaikant nekintamus variklio sūkius, fiksuoto žingsnio sraigto atakos kampas:
86. Stringeriai yra viena iš orlaivio fiuzeliažo dalių. Kokia jų paskirtis?
87. Vidaus degimo variklio dalis, kuri keičia slenkamąjį judesį į sukamąjį, vadinama:
88. Vidaus degimo variklio gali perkaísti dėl pernelyg:
89. Orlaivio variklio sukimo momentas matuojamas nuo:
90. Pernelyg ekonomiškam kuro naudojimui sureguliuotas kuro mišinys gali iššaukti:
91. Magnetų jungiklis išjungtas (padėtyje „OFF`). Tačiau variklis toliau dirba normaliai. Labiausiai tikėtina tokio gedimo priežastis bus:
92. Jeigu viena iš 12 švino-rūgštinių akumuliatorių baterijų išėjo iš rikiuotės,tai akumuliatorius:
93. Keturtakčiuose vidaus degimo varikliuose uždegimas kiekviename cílindre įvyksta (VMT - viršutinis mirties taškas)
94. .Duraliuminio lydinys :
95. Kuri kombinacija teisinga?
96. Jeigu įžemínímo laidas tarp uždegimo jungiklio ir magneto atsijungė,tai variklis:
97. Sąlygos prie kurių variklio galia išgaunama didesnė:
98. Lėktuvo magnetai išsijungia:
99. Pagrindinis keičiamo žingsnio sraigto privalumas lyginant su fiksuoto žingsnio sraigtu yra:
100. Jeigu vidaus degimo variklio oro ir kuro masės santykis yra maždaug 9:1, sakoma, kad mišinys yra:
101. Šaltu oru, paleisdamas variklį pilotas pastebi, kad alyvos slėgis šiek tiek aukštesnis negu normalus. Tai reiškia, kad:
102. Keturtakčio variklio „varomasis" taktas yra:
103. „Saugia konstrukcija" vadinama:
104. Kas nutinka esant per stipriai įtemptiems vairų valdymo trosams ?

Klausimai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Susisiekite