Meteo

Kiekvienas iš mūsų susiduriame su kokiomis kliūtimis, todėl išmokstame su jomis susitvarkyti arba žinome ko vengti ir kaip ištaisyti visas situacijas. Lygiai taip pat susiduria su kliūtimis ir mechanizmai, tam tikri išradimai, tik mes juos valdome ir saugome nuo įvairiausiu pavoju ir sprendžiame įvairiausias situacijas kaip pagerinti mechanizmo gedimus ir kita. Šis testas parengtas tam, kad galėtumėte sužinoti savo žinias apie atmosferą, klimatą, visas oro sąlygas, kurie gali turėti įtakos lėktuvams jiems skraidant ir visus įmanomus įvykius.

Jūsų rezultatas
0%
0%
100%

Testas

1. Atmosferos sluoksnis, esantis arčiausiai žemės paviršiaus, vadinamas:
2. Dvi pagrindinės sudėtinės oro dalys yra:
3. Kokiame atmosferos sluoksnyje vyksta meteorologiniai reiškiniai, nulemiantys orą?
4. Vandens garų atmosferoje daugiausia susikaupę yra:
5. Kokios sudedamosios atmosferos dalies nepakanka didesniame aukštyje, kad galėtų išgyventi žmogus?
6. Šilumos perdavimas, esant horizontaliai oro masių pernašai, vadinamas:
7. Šilumos perdavimas, esant vertikalíems oro masíų judėjimams, vadinamas:
8. Koks oras lengvesnis?
9. Ar šiltas oras kyla į viršų?
10. Kaip keičiasi kylančio oro baliono apimtis ir temperatūra, didėjant aukščiui?
11. Kodėl poliariniuose regionuose yra šalčiau, negu prie ekvatoriaus?
12. Linijos, jungiančios vienodo slėgio jūros lygyje taškus, esančius sinoptiniuose žemėlapiuose, vadinamos:
13. Slėgio pokytis horizontalioje plokštumojė yra vadinamas:
14. Ar teisinga teigti, kad TSA (angl. ISA International Standard Atmosphere) yra tarptautinė standartinė atmosfera?
15. TSA (tarptautinė standartinė atmosfera) oro temperatūra jūros lygyje yra:
16. Aukščių skirtumas, dėl kurio atmosferos slėgis pakinta 1 mb (hPa) vadinamas:
17. Horizontalus oro masės judėjimas kreive, kai nėra trinties, o horizontalųjį barinį gradientąį atsveria išcentrinės jėgos, yra vadinamas:
18. Jūros brizas pavakary pučia:
19. Kranto brizas aušros metu pučia:
20. Kokiame aukštyje vėjas prie žemės yra matuojamas?
21. Kaip suprantate sąvoką "meteorologinė vėjo kryptis"?
22. Dėl ko atsiranda vėjas?
23. Vėjo greitis prie žemės yra:
24. Koks reiškinys trukdo matuoti oro temperatūrą žemės paviršiuje?
25. Koks prietaisas naudojamas oro slėgiui matuoti?
26. Koks prietaisas naudojamas meteorologijos stotyse vėjo greičiui matuoti?
27. Koks prietaisas naudojamas oro drėgnumui nustatyti?
28. Koks būsenos pasikeitimas vadinamas garavimu?
29. Koks būsenos pasikeitimas vadinamas sušalimu?
30. Koks būsenos pasikeitimas vadinamas tirpimu?
31. Koks būsenos pasikeitimas vadinamas kondensacija?
32. Koks būsenos pasikeitimas sukelia šilumos sugerimą?
33. Vertikalūs oro judėjimai atmosferoje dieną įvyksta:
34. Vertikalūs oro judėjimai atmosferoje naktį įvyksta:
35. Vėjas prie žemės dieną yra:
36. Debesys pagal aukštį yra klasifikuojami:
37. Debesys, panašūs į kalnus arba į bokštus, kurių viršūnės yra priekalo formos, yra vadinami:
38. Kokios yra dvi pagrindinės debesų rūšys?
39. Kokia yra debesų susidarymo priežastis?
40. Kokie debesys linkę į kritulius?
41. Kokie debesys sukelia audras?
42. Kokiuose debesyse susidaro kruša?
43. Debesys, iš kurių vasarą iškrinta ilgai trunkantis lietus, žiemą- sniegas, vadinami:
44. Jei kylant aukštyn, tam tikrame oro sluoksnyje oro temperatūra didėja, yra vadinama:
45. Oro temperatūra troposferoje, kylant aukštyn vidutiniškai mažėja:
46. Kai oras yra pasiekęs prisotinimo drėgme būseną, santykinis drėgnumas yra:
47. Oro temperatūra, iki kurios turi atvėsti oras, kad pasiektų prisotinimo drėgme būseną, nepakitus atmosferiniam slėgiui ir vandens garų kiekiui ore, vadinama:
48. Kritulíai, susidarę iš vandens lašų, vadinami:
49. Kritulíai, susidarę iš mažų ledo rutuliukų, vadinami:
50. Liūtiniai krituliai iškrenta iš:
51. Dulksna iškrenta iš:
52. Kaip vadinami krituliai, iškrentantys iš Cb debesų ir nepasiekiantys žemės paviršiaus, matomi kaip kritulių kritimo ruožai:
53. Kurios iš išvardintų sąlygų yra būtinos perkūnijai išsivystyti:
54. Kokios yra perkūnijos egzistavimo ciklo stadijos:
55. Kuriuo paros metu gali kilti audros?
56. Kokios yra pagrindines šiltojo fronto charakteristikos:
57. Pagal šalto oro judėjimo greitį, šaltasis frontas gali būti:
58. Kokie krituliai yra susiję su šaltuoju frontu:
59. Kaip pakinta oro temperatūra, praėjus šaltajam frontui:
60. Ar pasikeičia vėjo kryptis, praslinkus letai judančiam šaltajam frontui:
61. Praėjus šaltajam frontui, matomumas yra:
62. Praėjus šaltajam frontui, jūs galėtumėt pakilti:
63. Šaltasis frontas, judėdamas greičiau už šiltąjį, jį paveja ir susidaro:
64. Staigus trumpalaikis vėjo sustiprėjimas (15-20 m/s ir daugiau), pasikeičiant jo krypčiai, yra vadinamas:
65. Kokie reiškianiai, susiję su perkūnija, yra pavojingi aviacijai:
66. Kokioje oro masėje skris orlaivis, pakilęs praėjus šiltajam frontui:
67. Kai šiltesnė oro masė stumia tolyn šaltesnę oro masę, susidaro:
68. Kodėl pavasarį termikų pasitaiko dažniau, negu rudenį?
69. Kokios būtinos sąlygos yra radiaciniam rūkui susidaryti?
70. Kai šilta, drėgna oro masė slenka virš šalto paviršiaus, ji atvėsta. Jei ji atvės iki jos rasos taško, tai susidarys rūkas. Kaip jis vadinamas?
71. Kokioje oro masėje skris orlaivis, pakilęs praėjus šiltajam frontui:
72. Krituliai, susiję su šiltuoju frontu, iškrenta:
73. Šiltasis frontas paprastai juda:
74. Su kokia slėgio sistema prie žemės paviršiaus yra susijusi konvergencija?
75. Su kokia slėgio sistema prie žemės paviršiaus yra susijusi divergencija?
76. Koks matomumas tupiant lakūnui yra svarbiausias?
77. Kokia ledo rūšimi yra pavojingiausia orlaíviams apledėti?
78. Susidarius radiaciniams rūkams giedromis naktimis, o sustiprėjęs vėjas nuo 7 kt iki 18 kt, gali:
79. Vandens užšąlimo temperatūra yra 0°C, kokia tai temperatūra pagal Farenheito skalę (paskaičiavimo formulė F=9*C /5 +32)
80. Koks oras pasižymi didesniu tankumu?
81. Kokios temperatūros oras yra lengvesnis?
82. Apledėjus statinio slėgio davikliui kilimo metu, spartos indikatorius (variometras) rodys:
83. Apledėjus statinio slėgio davikliui kilimo metu, aukštimatis rodys:
84. Oro masė anticiklone šiaurės pusrutulyje juda:
85. Oro masė ciklone šiaurės pusrutulyje juda:
86. Pagrindinės standartinės atmosferos charakteristikos yra:
87. Kritulių rūšys pagal formą yra:
88. Į METAR informaciją įjungiami atmosferos slėgio duomenys pagal slėgį:
89. Į METAR informacija įjungiami duomenys apie:
90. Vietiniai vėjai, brizai, vadinami:
91. Visi reiškiniai, susiję su perkūnija, maksimalų intensyvumą turi:
92. Saulės radiacija yra:
93. Gana dideli statinės elektros krūviai būna susikaupę:
94. Terminė turbulencija sąlygoja:
95. Kruša sutinkama:
96. Stiprūs vėjo poslinkiai susiję su sinoptinėmis sítuacijomis:
97. Kuriuo paros metu su šiltaisiais frontais išsivysto perkūnijos:
98. Palankios sąlygos garavimo rūkams formuotis susidaro:

Klausimai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Susisiekite