Navigacija

Tikriausiai kiekvienas žinome kas yra navigacija ir kaip ji palengvina mūsų gyvenimą, net tolimiausios kelionės netampa tokios ilgos ir nuobodžios. Galbūt viena didžiausiu žmonių baimių yra pasiklysti nepažįstamoje teritorijoje, tačiau atsiradus tokiems išradimams, kaip navigacija tokiu problemų nebelieka, nes taip tiksliai yra nurodoma reikiama vieta ir kelias, tai nereikia „laužyti“ galvos dėl kelionės maršruto. Yra daugybė navigacijos rūšių, kaip automobilio, motociklo, vandens ir net oro navigacija. Būtent šis testas ir sudarytas apie oro navigacija, geografines ilgumas,  platumas ir kt. Norint skraidyti ir gerai pilotuoti lėktuvą yra labai svarbu išmanyti oro navigacija, tad šis testas jums atskleis kaip Jus orientuojatės žemėlapyje bei ar išmanot oro navigacija.

Jūsų rezultatas
0%
0%
100%

Testas

1. Geografinė platuma (latitude) matuojama kampo laipsniais, minutėmis ir sekundėmis ir atskaitoma:
2. Geografinė ilguma (longitude) matuojama kampo laipsniais, minutėmis ir sekundėmis ir atskaitoma:
3. Ekvatoríus žemė dalija į pusrutuiius:
4. Žiūrint nuo Šiaurės pusrutulio Žemė sukasi apie savo ašį:
5. Žiūrint nuo Pietų pusrutulio Žemė sukasi apie savo ašį:
6. Žemės ekvatoriaus 1° lanko ilgis L=111 km. Koks bus 1° lanko ilgis Lx žemės paviršiaus 60°
7. Žemės rutulys suskirstytas į 24 laiko juostas. Viena laiko juosta apima:
8. Kilimo-tūpimo takas, kurio magnetinė kryptis yra 273° žymimas taip:
9. Kilimo-tūpimo takas, kurio magnetinė kryptis yra 073° žymimas taip:
10. Kai aerodromo kilimo-tūpimo tako kursas yra 353°, priešingas kursas paskaičiuojamas taip:
11. Nuo Grinvičo meridiano matuojama:
12. Geografinė ilguma matuojama nuo:
13. Nuo ekvatoriaus matuojama:
14. Geografinė platuma matuojama nuo:
15. Magnetinė kryptis žemėje matuojama remiantis:
16. Kampas tarp Tikrosios ir Magnetinės šiaurės krypčių vadinamas:
17. Žemės Tikrasis ir Magnetisnis šiaurės ašigaiiai yra:
18. Magnetinė deklinacija gali būti:
19. Aeronavigaciniame žemėlapyje izogona paženklinta pvz.: 5W tai reiškia:
20. Aeronavigaciniame žemėlapyje izogona paženklinta pvz.:5E - tai reiškia:
21. Žemėlapyje, išmatavus geografinį (tikrąjį) kelio kampą (GKK) ir apskaičiuojant magnetinį kelio kampą MKK), reikia:
22. Žemėlapyje išmatuotas tikrasis kursas 080° ir deklinacija yra 8°E. Tam, kad skristi išmatuota kelio linija, pilotas turi laikyti magnetinį kursą:
23. Nuo Vilniaus link Utenos tikrasis kursas yra 010°. Kokiu magnetiniu kursu turi skristi orlaivis, jei deklinacija yra 5E?
24. Kokia vidutinė magnetinė deklinacija yra Lietuvoje?
25. Orlaivio konstrukcijos geležínės detalės magnetinio kompaso rodomą kursą:
26. Tam, kad būtų išvengta kompaso paklaidų, visi metaliniai ir įmagnetinti daiktai orlaivyje turi būti :
27. Kai orlaivis yra 4nm nuo tūpimo taško ir glisados kampas 3°, orlaivio aukštis turi būti (aukštis=Kampas, Glisad×100 x Nuotolis
28. Kai orlaivis nutolęs 3nm nuo tūpimo taško ir glisados kampas 5,5°, orlaivio aukštis turi būti (aukštis= Kampas (GIisad 100 x Nuotolis)
29. LR teritorijoje vasaros laikas (UTC+2H) įvedamas ir atšaukiamas (UTC+1H):
30. Orlaivio magnetinis kursas (MK) yra kampas tarp:
31. Duotasis magnetinis kelio kampas (MKK) yra kampas tarp:
32. Kaip vadinamas kampas tarp magnetinės ir kompasinės šiaurės?
33. Kaip vadinamas kampas tarp tikrosios ir magnetinės šiaurės?
34. Orlaivio Nuonašos kampas (NšK) yra kampas tarp:
35. Kai vėjas keliui statmenas, vėjo kampas yra:
36. Orlaivio magnetinis pelengas (OMP) skiriasi nuo radijo Švyturio (RŠ) magnetinio pelengo (RMP):
37. Radijo švyturio magnetinis pelengas matuojamas:
38. Esant temperatūrai žemesnei kaip +15°C, pilotas, norėdamas išlaikyti tikslų aukštį prie aukštimačio rodomo aukščio, temperatūrinę paklaidą, privalo:
39. Kai oro temperatūra aukštesnė negu Tarptautinėje standartinėje atmosferoja (ISA), dėl sumažėjusio oro tankio aukštimatis rodo:
40. Koks oras tankesnis?
41. Koks oras lengvesnis?
42. Didėjant aukščiui temperatūra laipsniškai mažėja:
43. Išskyrus, kuomet orlaivis kyla arba leidžiasi aerodrome, arba esant spec. leidimui vizualūs skrydžiai virš miestų, žmonių susibūrimo vietų, turi būti vykdomi ne žemiau, kaip:
44. Išskyrus, kuomet orlaivis kyla arba leidžiasi, VST (VFR) skrydžiai be specialaus leidimo negali būti vykdomi žemiau, kaip:
45. Skraidymai virš Ignalinos AE spinduliu R=4 NM (10 km) (Rajonas EYP1) draudžiami:
46. Vizualūs skrydžiai (VFR) LR oro erdvėje be specialaus leidimo nevykdomi aukščiau skrydžio lygio (FL):
47. Vizualių skrydžių, žemiau 4500 ft MSL, nekontroliuojamojoje oro erdvėje, aukštis atskaitomas pagal:
48. Vizualūs skrydžiai LR "G" tipo erdvėje galimi, kai orlaivio V < arba = 140 KT (260 km/h), esant meteo sąlygom:
49. Vizualios orientacijos žemėlapyje rajonai nuspalvinti žaliai yra:
50. Vizualios orientacijos žemėlapyje rajonai nuspalvinti mėlynai yra:
51. Vizualios orientacijos žemėlapyje rajonai nuspalvinti rudai yra:
52. Orlaivį ištikus nelaimei ar pavojui, praradus orientuotę ir nesant kitokiam radijo ryšiui, įgula naudoja radijo dažnį:
53. Tarptautinis signalas, perduodamas radiotelefonu, norint pranešti apie galinčią kilti grėsmę keleiviams, bei ekipažui, esantiems orlaivyje:
54. Kilus grėsmei keleivių ir įgulos saugumui kai būtina neatidėliotina pagalba, tarptautinis pavojaus signalas perduodamas žodžiu:
55. Skrydžio planas (FPL) į (iš) LR oro erdvę turi būti pateiktas ne vėliau, kaip:
56. Ilgio matas anglų mylia (mile) sudaro:
57. Ilgio matas Jūrmylė (NM) sudaro:
58. Greičio mato vienetas 1 kt (mazgas) atitinka:
59. Greičio matas MPH (mylios per val.) atitinka:
60. Orlaivio greitis 200 km/h apytikriai atitinka:
61. Orlaivio greitis 250 KT apytikriai atitinka:
62. Greičio matas 1 m/s atitinka:
63. Vertikalus orlaivio greitis Vy= 10 m/s apytikriai atitinka:
64. Vertikalus orlaivio greitis Vy=2000 f/min apytikriai atitinka:
65. Standartinis atmosferos slėgis yra:
66. Slėgio vienetas 1 mmHg atitinka:
67. Slėgio vienetas 1 hPa atitinka:
68. IIgio vienetas colis (inch) sudaro:
69. Kai aukščiamačio barometrinėje skalėje nustatytas slėgis QNH -jis rodo:
70. Kuomet aukščiamačio baromėtrinėje skalėje nustatytas slėgis 1013 hPa (760 mmHg) jis rodo:
71. Kai aukščiamačio barometrinėje skalėje nustatytas slėgis QFE (slėgis aerodromo paviršiuje) jis rodo:
72. Pilotas, prieš išskrendant, neturėdamas meteoinformacijos aukštimatyje nustato slėgį QNH, kurį randa (paskaičiuoįa):
73. Įgulai vykdant skrydį maršrutu, orlaivyje privalo būti aeronavigacinė informacija ir žemėlapiai, kurie apima:
74. Kiek NAVSTAR/GPS palydovų minimaliai reikia nustatyti vietos pozicijai:
75. Kokius segmentus turi Pasaulinė navigacinė vietos nustatymo sistema GPS?
76. GPS imtuvas pagal gautus palydovų nuotolius apskaičiuoja vietą ir judesį. Teiginys yra:
77. GPS naudotojų skaičius yra:
78. skrydžiui maršrutu geriausia žemėlapį nukreipti:
79. Kokią reikšmę turi skaičius „614" Lietuvos vizualiųjų skrydžių žemėlapyje. Kurio koordinates 58o18`N, 23036`E?
80. Naudodamiesi Lietuvos vizualiųjų skrydžių žemėlapiu nustatykite, su kuo ir kokiu dažniu skrendant maršrutu: Kyviškės - RELTU - Kaišiadorys - Aleksotas bus palaikomas radijo ryšys nevaldomoje oro erdvėje?
81. skrendate 300 m aukštyje 300 km/h (165 kts) greičiu. Esate 15 km (8 nm) iki kontrolinio taško. Duota komanda aukštėti taip, kad virš kontrolinio punkto būtumėte 750 m auk štyje. Kokią aukštėjimo Sparta privalote laikyti?
82. Vėjo priekinė bei pavėjinė dedamosios paskaičiuojamos: U [delta] =U - cos KVK, (KVK- kursinis vėjo kampas). Gautas leidimas startui pavėjui MK= 200°; vėjas 5= 50°; U= 10 kt (5 m/s). Ar įmanomas startas, jei leistina pavėjinė dedamoji šio tipo lėktuvui U= 3 m/s (6 kt):
83. Vėjo šoninė dedamoji paskaičiuojama: Uš.d. =U*sin KVK (KVK- kursinis vėjo kampas). Orlaivis leidžiasi tūpimui MK=200°, vėjas 5= 230°, U=10 m/s (20 kt). Uš.d. bus
84. Vėjo šoninė dedamoji paskaičiuojama: Ušd. =U*sin KVK (KVK- kursinis vėjo kampas). Kilimo tūpimo tako juosta 02, vėjas 310°/18 mazgų. Leidžiama vėjo dedamoji?
85. Duota: magnetinis kelio kampas MKK=80°; orlaivio magnetinis kursas MK=80°; kursinis Radijo Švyturio kampas KRK=10°.
86. skrendant magnetinio kelio kampu MKK=80° link aukšto dažnio radijo Švyturio VOR, orlaivio krypties indikatorius rodo magnetinį pelengą MP (QDM) = 85°. OL atstumas iki VOR DME D=180 km. Žinomas trasos plotis 10 NM (18 km).
87. Sąlygos: Magnetinis kelio kampas (MKK) - 245°; Magnetinė deklinacija ([delta] m) – 5 W; Kompaso deviacija ([delta] k) - 3E. Likus 30 km iki punkto B gavot pranešimą, kad jūsų QDM - 225°. Paskaičiuoti, kiek kilometrų (mylių) irį kurią pusę nuo planuojamos (paskaičiuotos) kelio linijos nukrypo orlaivis.
88. Panaudojant duomenis ir turimą skaičiuoklę išspręsti navigacinius uždavinius:
89. Panaudojant duomenis ir turimą skaičiuoklę išspręsti navigacinius uždavinius:
90. Panaudojant duomenis ir turimą skaičiuoklę išspręsti navigacinius uždavinius:
91. Panaudojant duomenis ir turimą skaičiuoklę išspręsti navigacinius uždavinius:
92. Panaudojant duomenis ir turimą skaičiuoklę išspręsti navigacinius uždavinius:
93. Panaudojant duomenis ir turimą skaičiuoklę išspręsti navigacinius uždavinius:
94. Panaudojant duomenis ir turimą skaičiuoklę išspręsti navigacinius uždavinius:
95. Panaudojant duomenis ir turimą skaičiuoklę išspręsti navigacinius uždavinius:
96. Panaudojant duomenis ir turimą skaičiuoklę išspręsti navigacinius uždavinius:
97. Panaudojant duomenis ir turimą skaičiuoklę išspręsti navigacinius uždavinius:

Klausimai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Susisiekite