Skrydžių charakteristikos ir planavimas

Kiekvienas iš mūsų perkant kokį nors produktą visada atsižvelgiame į jo charakteristiką, kuri mums leidžia priimti tam tikrus sprendimus. Lygiai taip pat yra ir su lėktuvais, norint ji pilotuoti privalai žinoti visa charakteristiką, taip pat išmanyti visus trukumus ar galimus pavojus. Būsimiems pilotams labai svarbu skrydžių charakteristikos ir planavimas, nes be jo skrydis neįvyks ir gali turėti rimtu pasekmių. Būtent šis testas ir parodys kaip gerai Jus išmanote apie skrydžius ir jų planavimą.

Jūsų rezultatas
0%
0%
100%

Testas

1. Kurie iš nurodytų faktorių nedaro įtakos OL skrydžio charakteristikoms?
2. Ar turi teisę aviacijos saugumo patrulis sustabdyti riedantį OL?
3. Pagal kokį slėgį matuojamas absoliutus skrydžio aukštis žemiau perėjimo lygio (transmition level)?
4. Kai visos OL veikiančios jėgos viena kitą atsveria:
5. Stabdymo ruožas (stopway) gali būti naudojamas:
6. OL pakilimo distancija susideda iš:
7. Nepririštas krovinys stabdomame OL juda:
8. Virškrova OL kilimo ir tūpimo distanciją:
9. Virškrova OL atitrūkimo greitį:
10. Virškrova OL skrydžio nuotolį ir degalų naudojimą:
11. Koks oras tankesnis?
12. Kokios eksploatacijos sąlygos gali sukelti OL konstrukcijos pažeidimus?
13. Svorio momentas yra:
14. Kai kūnas A greičiu 100kt ir kūnas B greičiu 150kt lygiagrečiai priešiniais kursais artėja vienas prie kito, jų santykinis greitis yra:
15. Visas OL svoris yra suma svorių:
16. Žemėje visą OL svorį laiko:
17. Skirtumas tarp leistinų skrydžio greičių – didžiausio ir mažiausio, vadinamas:
18. Kalbant apie OL degalus, „endurance“ reiškia:
19. Po 16 min. skrydžio TAS 100 kt greičiu esant nugarinei 20 kt vėjo dedamajai jūs turite grįžti į išvykimo aerodromą. Jūs atvyksite po:
20. Aukštesnė oro temperatūra:
21. Kaip RWY nuolydis įtakoja kilimo masę jei kiti faktoriai nesikeičia?
22. Kilimo-tūpimo takas, kurio magnetinė kryptis yra 273° žymimas taip:
23. Kilimo-tūpimo takas, kurio magnetinė kryptis yra 073° žymimas taip:
24. Kai aerodromo kilimo-tūpimo tako kursas yra 153°, priešingas kursas paskaičiuojamas taip:
25. Kai aerodromo kilimo-tūpimo tako kursas yra 353°, priešingas kursas paskaičiuojamas taip:
26. Lėktuvui nusileidus atsarginiame aerodrome, pilotas apie tai paskirties aerodromo skrydžių valdymo tarnybai privalo pranešti per (buvo duotas skrydžio planas):
27. Reikiamas OL pakilti įsibėgėjimo ilgis didėja, jeigu:
28. Ką pilotas privalo pirmiausiai atlikti sutrikus variklio darbui iki V1 kylant?
29. OL kyla nuo kilimo tako, kuris padengtas 5mm šlapio sniego sluoksniu. Jo kilimo distancija:
30. Kokiama aukštyje galima vizualiai skristi virš gyvenamųjų vietovių:
31. Centruotei nustatyti naudojama nulinė atskaita – tai:
32. Aukštėjant, didėjantis su aukščiu priešinis vėjas, lyginant su štiliumi (prietaisinis greitis pastovus):
33. Tankio aukštis naudojamas:
34. Jeigu kilimo takas padengtas vandens sluoksniu, OL maksimaliai leistina kilimo masė:
35. VST skrydžio plane nurodytas skrydžio laikas – tai:
36. OL svorio (masės) centras – tai:
37. Sklendimo kampas mažiausias bus:
38. Sklendimo sparta (Vy) bus minimali:
39. Didžiausias aukštėjimo kampas bus skrendant, kai:
40. OL sklendimo nuotolis išlaikant tą patį atakos kampą bus didesnis:
41. Kada orlaivis nusklęs toliau?
42. Kokį V pasirinktumėte, kad sklendžiant ilgiau išsilaikyti ore?
43. Orlaivio smukos greitis bus didesnis, kai:
44. Keliamosios jėgos koeficientą galima padidinti atlenkus užsparnius arba:
45. Kokį poveikį skrydžio charakteristikoms turi mažesnis aerodromo barometrinis aukštis?
46. Padidėjęs atmosferos slėgis, tarp kitų poveikių turi ir poveikį kilimo charakteristikoms:
47. Sumažėjęs atmosferos slėgis:
48. Didesnis aerodromo barometrinis aukštis:
49. Aukštesnė temperatūra:
50. Žemesnė negus standartinė temperatūra:
51. Kopimo sparta:
52. Kaip pasikeis OL kopimo charakteristikos paėmus vieną papildomą keleivį?
53. OL turi dvi užsparnių padėtis tūpimui: 25° ir 35°. Jei pilotas vietoj 35° užsparnių išleis 25° padėtį, tai:
54. Koks laikas rašomas ATS plane:
55. Į METAR informaciją įjungiami atmosferos slėgio duomenys pagal slėgį:
56. Į METAR informaciją įjungiami duomenys apie:
57. Kai aukščiamačio barometrinėje skalėje nustatytas slėgis QNH – jis rodo:
58. Kuomet aukščiamačio barometrinėje skalėje nustatytas slėgis 1013 hPa (760 mmHg) jis rodo:
59. Kai aukščiamačio barometrinėje skalėje nustatytas slėgis QFE (slėgis aerodromo paviršiuje) jis rodo:
60. Kas yra „orlaivio vadas“?
61. OL kyla su nekeičiamo žingsnio sraigtu, sraigto trauka:
62. OL per 36 min nuskrido 157 NM. Kokį atstumą nuskris OL pavėjui, pučiant 60 kt vėjui?
63. Skrendate 360 m aukštyje 150 km/h greičiu. Esate 10 km iki kontrolinio taško. Duota komanda aukštėti taip, kad virš kontrolinio punkto būtumėte 600 m aukštyje. Kokią aukštėjimo spartą privalote laikyti?
64. Aukštėjimo gradientas – tai:
65. Kodėl avarijos dažniausiai nutinka pirmaisiais skraidymo metais?
66. Kada pradedama ruoštis skraidymams:
67. Ar svarbu prieš skrydį studijuoti orų prognozes:
68. Informacija apie vėją startuojant yra didelė pagalba. Kur statomos vėjarodės:
69. Kur negalima skraidyti be leidimo?
70. Ar pavojinga startuoti miško proskynoje?
71. Prieš startą keičiasi vėjo kryptis. Ką darote?
72. Kodėl ruošiantis startui, visą OL reikia tikrinti visada tokia pat tvarka?
73. Jūs skrendate vienas ir skrisdamas atsiduriate toli nuo apgyvendintos vietovės. Apie ką turite pagalvoti?
74. Ko galite laukti, jeigu artėjate prie audros (Cb) debesies?
75. Koks yra pavojus, jeigu jūs skrendate po Cb debesim ir patenkate į stiprėjantį kilimą?
76. Koks galimas pavojus skrendant kalnuose:
77. Skraidyklė skrisdama sukelia oro srauto sūkurį. Ar gali tai sudaryti sunkumų paskui jus skrendančiam pilotui?
78. FL 195 reiškia:
79. MSL yra:
80. Kokiame aukštyje juntamas deguonies stygius ilgiau paskridus:
81. Kokie požymiai rodo, kad trūksta deguonies:
82. Jūs stipriai sloguojate, bet vis tiek nusprendžiate kilti į 1500 m aukštį. Kas atsitiks:
83. Kaip elgsitės, jei prieš startą blogai jaučiatės:
84. Ką ir kaip reikia daryti gelbstint nukentėjusįjį:
85. Kokią paskirtį turi vėjarodė nusileidimo vietoje:
86. Koks pavojus gali kilti po nusileidimo, pučiant stipriam vėjui?
87. Prieš pat nusileidžiant staiga pasikeičia vėjo kryptis. Pastebite, kad vėjas pučia į nugarą:
88. Ar leidimosi vietoje yra privaloma vėjarodė?
89. Kaip nustatote vėjo kryptį, jeigu leidžiantis vėjarodės aikštelėje nepastebite:
90. Praskridimas pro nusileidimo aikštelę prieš leidžiantis:
91. Kuriems aparatams kyla didžiausias susidūrimo pavojus leidžiantis į aikštelę?
92. Kas svarbiausia, kai leidžiatės į aikštelę:
93. Ko galite tikėtis leisdamiesi už kliūties:
94. Kaip startuojama pučiant stipriam nugariniam vėjui?
95. Skrendate pučiant 20 km/h nugariniam vėjui. Kokiu greičiu reikia skristi, jei norite nuskristi kuo didesnį atstumą?
96. Kokie pavojai tyko leidžiantis į vandenį?

Klausimai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Susisiekite