Žmogaus galimybė skraidyti

Kiekvienoje srityje žmogus yra patikrinamas ar jis fiziškai pasiruošęs ar gerai išmano savo darbą ir pateikiamos kritinės situacijos ir stebima, kaip jas sutvarkys, nepasimes, o galbūt nuleis rankas ir išsigąs. Šis testas atskleis ar Jus esate pasiruošęs tapti profesionaliu pilotu bei tuo pačiu patikrins žinias.

Jūsų rezultatas
0%
0%
100%

Testas

1. Kas atsakingas už geros piloto sveikatos būklės palaikymą?
2. Prieš pat skrydį sunegalavote. Jūs:
3. Didžiausią Žemės atmosferos dujų dalį sudaro:
4. Koks oras tankesnis?
5. Didėjant aukščiui temperatūra laipsniškai mažėja:
6. Kvėpavimo proceso metu oras įtraukiamas į plaučius. Ką raudonieji kraujo kūneliai (eritrocitai) gabena iš plaučių į audinius?
7. Kaip krauju transportuojamas anglies dvideginis?
8. Didėjant aukščiui, santykinis deguonies kiekis ore:
9. Didėjant aukščiui, oro tankumas:
10. Koks iš išvardintų cheminių junginių vykstant normaliai medžiagų apykaitai pašalinamas iš organizmo per plaučius?
11. Įsisavinamo deguonies kiekis, didėjant aukščiui:
12. Dėl kurio pakitusio aplinkos parametro, padidėjus skridimo aukščiui, organizmas gauna mažiau
13. Koks yra normalus minutinis kvėpavimo tūris?
14. Kaip vadinamas deguonies badas, galintis stipriai paveikti pilotą?
15. AngIies monoksidas:
16. Anglies monoksido efektai organizme:
17. Kokių dujų kiekis kraujyje iš esmės reguliuoja kvėpavimo dažnį?
18. Kokioms dujoms hemoglobinas, esantis raudonuose kraujo kūneliuose, turi didesnę trauką?
19. Sugedusi variklio dujų išmetimo sistema kelia pavojų apsinuodyti:
20. Apsinuodijimas cheminėmis medžiagomis gali būti:
21. Ar keleivio rūkomos cigaretės dūmas daro poveikį deguonies kiekiui piloto kraujyje?
22. Dėl hiperventiliacíjos:
23. Dídeliame aukštyje nehermetiniame lėktuve deguonies kiekis, kuiris skverbíasi per plaučių membranas į kraują, yra:
24. Kaip keičiasi deguonies procentinis santykis ore, didėjant aukščiui?
25. Skrendate orlaiviu, kurio kabina nehermėtinė. Koks mažiausias aukštis, kuriame reikia užsidėti
26. Ar raumenų jėga sumažėja apsinuodijus anglies monoksidu?
27. Greitas arba gilus kvėpavimas, ypač kai naudojamas deguonis, gali sukelti:
28. Siūlomas hiperventiliacijos gydymo būdas yra:
29. Sumažėjęs deguonies kiekis organizme vadinamas:
30. Anksčiausiai pasíreíškíantis hipoksijos požymis yra:
31. Būdingiausias hiperventiliacijos požymis yra:
32. Dažnas kvėpavimas dėl susijaudinimo, susirūpinimo ar judesių sutrikimo gali sukelti:
33. Jūs esate nedideliame - iki 3050 m (10000 pėdų) aukštyje. Ką galėtų reikšti padažnėjęs kvėpavimas ir požymiai, panašūs į hipoksija?
34. Dėl rūkymo hipoksijos tikimybė:
35. Rūkymas sukelia:
36. Iki kurio aukščio, lėktuvui skrendant, pilotas sugeba veikti, nepatirdamas hipoksijos?
37. Ar hipoksiją gali parodyti keistas fizinis arba protinis elgesys?
38. Atsisakę skrydžio po nardymo su akvalangu ir kvėpavimo suspaustu oru, jūs sumažinate:
39. Kokios dujos, ištirpusios kraujyje, daugiausiai kenkia dekompresijos ligos atveju?
40. Kiek laiko iki skrydžio turi palaukti davęs kraujo pilotas?
41. Kuriam laikui reikia atidėti skrydį, jei nardėte su akvalangu ne giliau kaip 10 m (30 pėdų)?
42. Kuriam laikui reikia atidėti skrydį, jei nardėte su akvalangu giliau kaip 10 m (30 pėdų)?
43. Pulso dažniui įtakoja veiksniai:
44. Teigiamų +G perkrovų metu:
45. Neigiamų -G perkrovų metu:
46. Nuo kokios teigiamos +G perkrovos dydžio žmogus gali prarasti sąmonę:
47. VestibuIiarinís aparatas atsakingas už:
48. Nuo ko daugiausiai priklauso akies prisitaikymo tamsoje greitis?
49. Kiek laiko užtrunka adaptacija šviesai?
50. Kiek laiko užtrunka adaptacija tamsai?
51. Kas sukelia trumparegystę arba toliaregystę?
52. Koks regėjimo aštrumas laikomas normaliu?
53. Toliaregystė koreguojama?
54. Trumparegystė koreguojama?
55. Į akį patenkančios šviesos kiekį reguliuoja?
56. Dienos metu didžiausia tikimybė pastebėti kitą lėktuvą yra:
57. Nakties metu didžiausia tikimybė pastebėti kitą lėktuvą yra:
58. Stebint tuščią regėjimo lauką, akys fokusuoja žvilgsnį šiame nuotolyje:
59. Kokiais akių judesiais patartina ore ieškoti kito orlaivio?
60. Sunkiau pastebėti orlaivį priešais save, kai šis:
61. Kokiu greičiu tiesiai į jus skrendantis orlaivis atrodys didėjantis?
62. Du orlaiviai, atitinkamais 150 mazgų ir 350 mazgų greičiais, priešprieša artėja vienas prie kito. Matomumas yra neribotas, bet susidūrimo pavojus pirmą kartą nustatytas,kai atstumas buvo 5 jūrmylės (Nm). Po kiek sekundžių apytikriai įvyks susidūrimas, jeigu nebus imtasi priemonių?
63. Du orlaiviai atitinkamais 120 mazgų ir 380 mazgų greičiais, priešprieša artėja vienas prie kito. Matomumas - 5 jūrmylės (Nm), bet susidūrimo pavojus pirmą kartą nustatytas,kai atstumas buvo 2 jūrmylės (Nm). Po kiek sekundžių apytikriai įvyks susidūrimas, jeigu nebus imtasi priemonių?
64. Naktinio skrydžio metu jūs pastebite priešais save tame pat aukštyje nemirksinčią raudoną ir raudoną mirksinčią šviesas. Kokia yra kito orlaivio skrydžio kryptis?
65. Naktinio skrydžio metu jūs pastebite priešais save tame pat aukštyje nemirksinčią baltą ir raudoną mirksinčią šviesas. Kokia yra kito orlaivio skrydžio kryptis?
66. Naktinio skrydžio metu jūs pastebite priešais save tame pat aukštyje nemirksinčią žalią ir raudoną šviesas. Kokia yra kito orlaivio skrydžio kryptis?
67. Kokia rekomenduojama miego trukmė parai?
68. Visiškas darbingumas pabudus iš pogulio trunka:
69. Kuris iš fiziologinių reiškinių negali būti valdomas sąmoningai:
70. Laíkino pasimetimo erdvėje būsena, kylanti dėl įvairių sensorinių organų klaidinančios informacijos, perduotos smegenims, vadinama:
71. Nemalonus, erzinantis ir trukdantís dirbti bei ilsėtis garsas yra:
72. Kai skrendate migloje, jums gali susidaryti iliuzija, kad daiktai yra:
73. Kuo reikia pasitikėti, norint sumažinti skrydžio metu kylantį orientavímosi erdvėje sutrikimo pavojų?
74. Kilimo ir tūpimo juosta, kuri yra ilgesnė už įprastine, atrodys esanti:
75. Kilimo ir tūpimo juosta, kuri yra trumpesnė už įprastine, atrodys esanti:
76. Siaura kilimo ir tūpimo juosta pilotui, esančiam teisingoje tūptinėje, sudarys įspūdį, kad jis yra
77. Plati kilimo ir tūpimo juosta pilotui, esančiam teisingoje tūptinėje, sudarys įspūdį, kad jis yra pernelyg:
78. Pilotas ruošiasi tūpti aukštyn kylančioje kilimo ir tūpimo juostoje be nuožulnumo žymėjimų. Kokia būdingíausía piloto klaida artėjant prie juostos?
79. Pilotas ruošiasi tūpti nuožulnioje kilimo ir tūpimo juostoje be nuožulnumo žymėjimų. Kokia būdingíausía piloto klaida artėjant prie juostos?
80. Tūpiant ant sniego?
81. Kokioje atmintyje saugomas mintinai išmoktas avarinio atvejo kontrolinis sąrašas?
82. Kokioje atmintyje bus saugoma instrukcija pereiti į 5 dažnį?
83. Kaip vadinami praktikos pagalba gauti įgūdžiai, saugomi kaip "motorinė programa", kuriuos galima atlikti automatiškai, beveik negalvojant?
84. Kaip vadinamas elgesys pagal numatytą tvarka ar procedūrą, skirtą susitvarkyti numatomo (iš anksto prognozuoto) įvykio metu?
85. Kaip vadinama medžiaga, patenkanti į kraują staigaus išgąsčio metu, kuri padidina širdies plakimo ir kvėpavimo dažnį, taip paruošdama organizmą veiksmui?
86. Kokį kontrolinį sąrašą kabinoje geriau naudoti?
87. Kabinos prietaisai, kurie reguliuoja skirtingas sistemas, turi atrodyti:
88. Jūs nepritariate veiksmų sekai, kurią planuoja jūsų pilotas instruktorius. Ar jūs galite išreikšti savo abejones?
89. Ar galite skristi, kuomet vartojate vaistus, kurių poveikio tiksliai nežinote?
90. Koks alkoholio poveikis?
91. Kiek mažiausiai valandų negalite skristi, išgėrę nedidelį alkoholio kiekį?
92. Kiek laiko praeina, kol iš kraujo pašalinamas 1 alkoholio vienetas, tarkime 250 ml alaus?
93. Siūloma, kad per vieną savaitę vyras suvartotų ne daugiau kaip:
94. Siūloma, kad per vieną savaitę moteris suvartotų ne daugiau kaip:
95. Jūs stipriai sloguojate, bet vis tiek nusprendžiate kilti į 1500 m aukštį. Kas atsitiks:
96. Ką darote su nukentėjusiuoju, kuriam, manote, yra sužeistas stuburas:
97. Kokie simptomai rodo stuburo sužalojimus:
98. Ką turite daryti, jei nukentėjusysis patyrė šoką?
99. Kokiose sąlygose visų krypčių kūną veikiančios perkrovos lygios nuliui?
100. Likus iki skrydžio 6 valandoms nerekomenduojama valgyti maisto kuris:

Klausimai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Susisiekite